Агенция за преводи и легализация

ЕТ "ДИМКА КОЛЧАГОВА - ВАСИЛИНА" тел: +359 (0) 893 81 5101
Отиване към съдържанието

Главно меню

УСЛУГИ

Компанията ни:
• извършва писмен и устен превод
• е оторизирана от Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи да извършва преводи, които министерството легализира.
•  „Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата”.
• разполага с офис в гр. Банско и работи с постоянни служители и преводачи,.
• работи с български и чуждестранни клиенти.
Преводачите ни:
• се одобряват според уменията и опита, които имат, на базата на притежавани дипломи, сертификати и други документи, удостоверяващи завършено образование и/или придобита професионална квалификация, и след практическа проверка на техните знания.
• подписват клетвена декларация за верността на извършения от тях превод и декларация за конфиденциалност, гарантираща неразпространение на информацията от превеждания текст.
Служителите ни:
• приемат Вашата поръчка и осигуряват координацията между различните звена: клиент - преводач - редактор - оформление.
• следят за изпълнението на поръчката от момента на приемането до предаването й на клиента.
Дежурен телефон: +359 898 599 350
Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че дежуреният офис е : гр. Банско, ул. „Пирин” №36

За нас е важно Вашето участие
• При приемане на поръчката Ви подробно записваме вашите изисквания и инструкции.
• По време на изпълнението сме на Ваше разположение за допълнения и промени.
• Свързваме се с Вас, ако имаме неясноти или съмнения за грешка в оригиналния текст.
Процесът е строго организиран
• Поръчката се дава на подбран според спецификата на текста преводач.
• При получаване на превода се извършва проверка на фактическите данни и редакция.
• Всеки клиент се обслужва от един и същи служител, който следи изцяло поръчките му.
Даваме допълнителна сигурност
• Информацията, която сте ни поверили, не се разпространява. Всички документи и лични данни се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни.
• Оригиналът на документа Ви не напуска нашия офис и няма вероятност да бъде изгубен.
• Всяка поръчка се съхранява в досието на съответния клиент до 3 години.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню